e-ISSN 2587-2524
Cilt : 22 Sayı : 1 Yıl : 2020

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 22 (1)
Cilt: 22  Sayı: 1 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfa II

3.
Başkan'dan
From the President

Sayfa III

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa IV

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa V

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
İnfertil erkek populasyonda cinsel disfonksiyonunpsikosomatik yansımaları
Psychosomatic reflections of sexual dysfunction in the infertile male population
Ünal Öztekin, Fatih Fırat
doi: 10.24898/tandro.2020.40326  Sayfalar 1 - 5

7.
Swim-up tekniği ile hazırlanacak semen örneklerinde trombositten zengin plazma etkisinin değerlendirilmesi
Examination of platelet rich plasma effect in semen samples to be prepared by swim-up technique
Saime Şık, Fatma Öz Bağcı, Gülsemin Çiçek, Emine Utlu Özen, Selçuk Duman, Tahsin Murad Aktan
doi: 10.24898/tandro.2020.03880  Sayfalar 6 - 11

8.
Nonobstrüktif azoospermili erkeklerde mikrodiseksiyon testiküler sperm ekstraksiyonu başarısını etkileyen faktörler
Factors affecting the success of microdissection testicular sperm extraction in men with non-obstructive azoospermia
Mazhar Ortaç, Nusret Can Çilesiz, Ates Kadıoğlu
doi: 10.24898/tandro.2020.72473  Sayfalar 12 - 15

9.
Tek doz tadalafil 20 mg verildikten üç saat sonra idrar akım hızını arttırmaktadır
Single dose tadalafil 20 mg increases urine flow rates 3 hours administration
Zülfü Sertkaya, Emre Tokuç, Kemal Ertaş
doi: 10.24898/tandro.2020.19327  Sayfalar 16 - 19

DERLEME
10.
Prematür ejakülasyon tedavisinde güncel yaklaşımlar
Current approaches in the treatment of prematüre ejaculation
Ramazan Aşçı
doi: 10.24898/tandro.2020.80037  Sayfalar 20 - 27

11.
İnfertilitede unutulan bir kavram: Erkek cinselliği
A forgotten concept in infertility: Male sexuality
Ömercan Aksoy, Nevin Şahin
doi: 10.24898/tandro.2020.10693  Sayfalar 28 - 32

12.
IUI ve ICSI’de laboratuvar süreci
Laboratory procedure of IUI and ICS
Sibel Bulgurcuoğlu Kuran
doi: 10.24898/tandro.2020.99267  Sayfalar 33 - 42

13.
Erkek infertilitesi ve erektil disfonksiyon tedavisinde tamamlayıcı tıp: Moleküler düzeyde etki mekanizmaları ve klinik sonuçlar
Complementary medicine in the treatment of male infertility and erectile dysfunction: Molecular effect mechanisms and clinical outcomes
Osman Can, Lütfi Canat
doi: 10.24898/tandro.2020.93798  Sayfalar 43 - 51

14.
Çocuk ve yetişkinde onko-tese uygulamaları: 2019 güncelleme
Onco-TESE applications in children and adults: 2019 update
A. Egemen Avcı, Mehmet Murad Basar
doi: 10.24898/tandro.2020.86619  Sayfalar 52 - 56

15.
Kanserli erkek hastalarda cinsel sorunlar
Sexual problems among male patients with Cancer
Ayşe Çil Akıncı, Cemile Savcı
doi: 10.24898/tandro.2020.68094  Sayfalar 57 - 62

OLGU SUNUMU
16.
4 mm’lik testis tümörüne ultrason eşliğinde işaretleme ile organ koruyucu cerrahi
Organ preserving surgery with ultrasound-guided marking in 4 mm testicular tumor
Hakan Hakkı Taşkapu, Mehmet Giray Sönmez, Gökhan Ecer, Muzaffer Tansel Kılınç, Süleyman Bakdık, Ahmet Öztürk
doi: 10.24898/tandro.2019.36604  Sayfalar 63 - 67

17.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 68 - 73
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale