e-ISSN 2587-2524
Cilt : 23 Sayı : 4 Yıl : 2021

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 23 (4)
Cilt: 23  Sayı: 4 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfalar II - III

3.
Başkan'dan
From the President

Sayfa IV

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa V

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa VI

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Distal hipospadias nedeniyle uygulanan operasyon prosedürlerinin erişkin dönem seksüel fonksiyonlara etkisi
The effect of surgical procedures due to distal hypospadias on adult sexual functions
Kubilay Sarıkaya, Çağrı Şenocak, Fahri Erkan Sadioğlu, Muhammed Arif İbiş, Ömer Faruk Bozkurt
doi: 10.24898/tandro.2021.81598  Sayfalar 219 - 223

7.
Erektil disfonksiyon ve/veya prematüre ejakülasyon tanısı alan erkeklerde çift uyumunu yordayan değişkenler nelerdir? Cinsiyet rolleri, depresyon, anksiyete, stres, kişilik özellikleri ve benlik saygısı
What are the variables predicting dyadic adjustment in men with erectile dysfunction and/or premature ejaculation? Sex roles, depression, anxiety, stress, personality traits and self-esteem
Gökay Ata, Özden Yalçınkaya Alkar, Fatih Hızlı, Halil Basar
doi: 10.24898/tandro.2021.98470  Sayfalar 224 - 231

8.
Üreter taşı için üreterorenoskopik cerrahi yapılan erkek ve kadın hastalarda JJ stent yerleştirilmesinin seksüel fonksiyonlar üzerine etkisi
The effect of JJ stent placement on sexual functions in male and female patients who underwent ureterorenoscopic surgery for ureteral stones
Arif Kalkanlı, Cem Tuğrul Gezmiş
doi: 10.24898/tandro.2021.57224  Sayfalar 232 - 237

9.
Gençlerin gebelikte cinselliğe ilişkin yanlış bilgi, tutum ve inançları
Inaccurate knowledge, attitudes, and beliefs of youth about sexuality during pregnancy
Elif Dağlı, Feyza Aktaş Reyhan
doi: 10.24898/tandro.2021.61482  Sayfalar 238 - 243

10.
Polikistik over sendromunda androjen seviyeleri ve seksüel disfonksiyon
Androgen levels and sexual dysfunction in polycystic ovary syndrome
Selvinaz Rümeysa Erol, Pınar Kadıoğlu
doi: 10.24898/tandro.2021.75002  Sayfalar 244 - 249

DERLEME
11.
Engelli kadınlarda üreme sağlığı sorunları ve hemşirelik yaklaşımı
Reproductive health problems in women with disabilities and nursing approach
Mevlüde Alpaslan Arar, Nülüfer Erbil, Fatma Yıldırım
doi: 10.24898/tandro.2021.16870  Sayfalar 250 - 255

12.
İnfertilitenin kültürel, ekonomik, psikososyal ve cinsel yönüne güncel bir bakış: Temel hemşirelik yaklaşımları
A current look at the cultural, economic, psychosocial, and sexual aspects of infertility: Basic nursing approaches
Hüsne Yücesoy, Fatma Yıldırım, Ebru Şahin
doi: 10.24898/tandro.2021.97360  Sayfalar 256 - 263

13.
Non-obstruktif azoospermide micro-TESE: Önemli yenilikler
Micro-TESE in non-obstructive azoospermia: Major innovations
Kasım Emre Ergün, Barış Altay
doi: 10.24898/tandro.2021.47704  Sayfalar 264 - 268

14.
Varikosel ile ilişkili infertilite patofizyolojisinde mikroRNA’ların rolü
Role of microRNAs in the pathophysiology of varicocele-related infertility
Neslihan Hekim, Sercan Ergün, Sezgin Güneş
doi: 10.24898/tandro.2021.76768  Sayfalar 269 - 277

15.
Prematür ejakülasyon: Güncel tedavi ve gelecek
Premature ejaculation: current and future treatments
Erhan Ateş, Hakan Görkem Kazıcı
doi: 10.24898/tandro.2021.58569  Sayfalar 278 - 289

16.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 290 - 294
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale