e-ISSN 2587-2524
Cilt : 24 Sayı : 3 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 24 (3)
Cilt: 24  Sayı: 3 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfalar II - III

3.
Başkan'dan
From the President

Sayfa IV

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa V

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa VI

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Erektil disfonksiyonu olan hastalarda birinci basamak tedavide Fosfodiesteraz Tip 5 İnhibitörlerinin kullanım yüzdeleri
The percentages of usage of phosphodiesterase 5 inhibitors for the first-line treatment in patients with erectile dysfunction
Adem Sancı, Cihat Özcan
doi: 10.24898/tandro.2022.78095  Sayfalar 167 - 171

7.
Genç kadınlar için evlilik öncesi riskli cinsel davranış değerlendirme ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması
Adaptation of the premarital risky sexual behavior assessment scale for young women into Turkish: Validity and reliability study
Meltem Mecdi Kaydırak, Fatma Aslan Demirtaş, Ümran Oskay, Azam Rahmani
doi: 10.24898/tandro.2022.64426  Sayfalar 172 - 179

8.
İdiopatik oligoastenospermili erkeklerde testiküler shear wave elastografi değerlendirmesi; Prospektif, kontrollü çalışma
Evaluation of testicular shear wave elastography in men with idiopathic oligoastenospermia; Prospective, controlled study
Mustafa Gök, Hakan Görkem Kazıcı, Göksel Tuzcu, Gökhan Şahin, Arif Kol, Erhan Ateş
doi: 10.24898/tandro.2022.56588  Sayfalar 180 - 185

9.
Mikro-diseksiyon testis sperm ekstraksiyonu ile ilgili YouTube video kaynaklarının kalitesinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of the quality and reliability of YouTube video resources on microdissection testicular sperm extraction
Adem Sancı, Cihat Özcan
doi: 10.24898/tandro.2022.60863  Sayfalar 186 - 190

10.
COVID-19 enfeksiyonunun erkek cinsel fonksiyonları üzerindeki etkisi ve risk faktörleri
The impact of COVID-19 infection on sexual functions of males and associated risk factors
Emre Salabas, Hüseyin Cihan Demirel, Semih Türk, İbrahim Halil Baloğlu
doi: 10.24898/tandro.2022.57984  Sayfalar 191 - 198

DERLEME
11.
Obezitede cinsel yaşam ve hemşirelik yaklaşımı
Sexual life and nursing approach in obesity
Ebru Cirban Ekrem, Melike Kahveci, Özlem Demirel Bozkurt
doi: 10.24898/tandro.2022.84755  Sayfalar 199 - 203

12.
Kadına yönelik şiddet, cinsel şiddet ve hemşirenin sorumlulukları
Violence against women, sexual violence and nurses responsibilities
Esra Güler, Nülüfer Erbil
doi: 10.24898/tandro.2022.38159  Sayfalar 204 - 213

13.
Postmenopozal dönemde görülen vulvovajinal atrofi yönetiminde güncel uygulamalar
Current practices in the management of vulvovagınal atrophy in postmenoposal perıod
Nurgül Şimal Yavuz, Nebahat Özerdoğan
doi: 10.24898/tandro.2022.35651  Sayfalar 214 - 220

14.
COVID-19 pandemisinin erkek cinsel sağlığı ve semen parametreleri üzerine etkileri
Effects of the COVID-19 pandemic on male sexual health and semen parameters
Hakan Görkem Kazıcı, Ahmet Emre Yıldız, Erhan Ateş
doi: 10.24898/tandro.2022.62144  Sayfalar 221 - 227

15.
COVID-19 pandemisi ve kadına yönelik aile içi şiddet
COVID-19 pandemic and domestic violence against women
Gizem Yıldız, Nülüfer Erbil
doi: 10.24898/tandro.2022.09327  Sayfalar 228 - 233

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
16.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 234 - 236
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale